narození                 :    Praha 1978
studium                  :   1999  -  2006    AVU - prof. J.Sopko


výstavy  společné  :   2007  - Veletržní palác - Praha - AVU 18

                                    2006  - Alšova jihočeská galerie - České Budějovice -Mal.škola                                                                                   J.Sopka                                       

                                               - Veletržní palác -Praha - Diplomanti AVU                                  

                                               - Městské muzeum v Poličce - Umělecký salón

                                    2005  - galerie Jána Šmoka - Jihlava  - Studenti AVU

                                    2004  - XXL Louny  - Studenti prof. Sopka
                                    2005  - galerie Jána Šmoka - Jihlava  - Studenti AVU

samostatné            :   2012  - Cafe Decada  -  V pasti slasti

                                    2019  - Randl Partners - Zlaté časy

                                    2019 - Café Záhorský ...trochu divný

                                    2019 - Café Jericho - Sladkokyselá omáčka
                         
                        

                      

               V roce 2017 jsem se vrátila po delší pauze k malování. Děti vyrostly dost, aby to bylo možné a já dorostla k přesvědčení, že v životě je potřeba dělat to, co člověku přináší největší radost. Po období „kuchyňského“ malování malých formátů (malíři chápou), jsem si v létě 2018 pronajala ateliér. Po letech znovu objevuji, jak velké dobrodružství malba v životě otevírá.

               Jsem intuitivní typ malíře, který o svých obrazech nemluví rád. Obraz má vlastní jazyk a já plně věřím jeho výrazovým schopnostem. Slova jakoby mu ubírala na intimitě a okrádala ho o jeho kouzlo a tajemství.

               Obrazy nestavím na iluzi perspektivy, reaility. Vnímám ho jako svobodný prostor, bez pravidel. Mé kompozice jsou stále lapidárnější, usilují o maximální jednoduchost, sdílím Teigeho obdiv ke kompozici japonské vlajky.  Portrétované objekty se sebevědomě, rozpínají přes formát plátna. Zobrazované náměty bývají ty nejvšednější věci, které nás denně obklopují. Nevyprávějí ani tak příběh sami o sobě jako příběh o člověku. Předimenzované, na svém novém místě, získávají novou roli.  Stavím  před diváka objekty ve své mlčenlivosti a stabilitě a přivádím ho ke srovnání s jeho vlastní křehkostí. Téma času se objevuje téměř na všech mých obrazech. Zároveň je v obrazech téměř všudypřítomný prvek nadsázky.

             Často objekty kumuluji, přitahují mě skrumáže věcí, sbírky, lidské hromadění.

             Obraz vnímám jako prostor ke hledání harmonie. Setkání s krásou považuji za duchovní zážitek, 

             Ústředním tématem mých obrazů je barva, hledání barevnách harmonií. Soustředím se na průzkum možností malířského jazyka.

              

               Obrazy jsou nositelé energie, ta není fotografiemi zprostředkovatelná.

  • Black Instagram Icon